Naziv projekta: Nakup opreme in ureditev proizvodnega objekta za večjo predelavo lesa


 

Celotna vrednost projekta: 341.745,50 EUR z DDV oz. 287.559,50 EUR brez DDV

 

Znesek sofinanciranja iz sklada Načrta za okrevanje in odpornost: 143.779,74 EUR

 

Datum pričetka in zaključka projekta: 6.5.2022-31.12.2023

 

Vir financiranja: Načrt za okrevanje in odpornost, razvojno področje C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje in investicija D: Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture.

 

Kratka predstavitev projekta:

Podjetje Marinčič d.o.o. Zagorje bo izvedlo investicijo v nakup opreme in ureditev proizvodnega objekta. Podjetje se je za investicijo odločilo zaradi povečanja obsega predelave lesa in posodobitve proizvodnje. Posodabljanje in dopolnjevanje tehnološke opremljenosti ter logistične izboljšave so strateška usmerjenost podjetja z namenom povečevanja konkurenčnosti in zaposlovanja.

Namen investicijskega projekta je nakup opreme in ureditev proizvodnega objekta s ciljem povečanja obsega predelave lesa.

Cilji investicijskega projekta so naslednji:

 • povečanje proizvodnje izdelkov,
 • povečanje konkurenčnosti podjetja,
 • povečanje tržnega deleža,
 • posodobitev proizvodnje,
 • optimizacija proizvodnje,
 • ohranitev zaposlenih,
 • boljši delovni pogoji za zaposlene,
 • zmanjšati okoljski odtis podjetja,
 • dolgoročna stabilna rast,
 • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega iz 39.062 EUR v letu 2021 na 56.192 EUR v letu 2025
 • povečanje čistih prihodkov od prodaje iz 1.597.376 EUR v letu 2021 na 2.196.654 EUR v letu 2025
 • povečanje čistega poslovnega izida iz 27.647 EUR v letu 2021 na 77.807 v letu 2025,
 • povečanje čistega poslovnega izida na zaposlenega iz 6.711 EUR v letu 2021 na 15.561 EUR v letu 2025