Naziv projekta: Postavitev sončne elektrarne kot ukrep za zniževanje stroškov, povečanje neodvisnosti podjetja ter prispevanje k zelenim-trajnostnim rešitvam


 

 

Kratka predstavitev projekta:

V letošnjem letu se je izvedel ključni ukrep za zniževanje stroškov, povečanje neodvisnosti podjetja ter prispevanje k zelenim-trajnostnim rešitvam. V ta namen je bila na naši strehi zgrajena proizvodna naprava za proizvodnjo električne energije. Projekt je bil delno sofinanciran iz Javnega razpisa za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021) - http://www.eu-skladi.si/

 

Glede na razpoložljivo strešno površino se proizvedena električna energija najprej porabi za lastni odjem, presežek proizvedene energije pa se odda kot višek v omrežje. Sončna elektrarna se nahaja na naslovu Snežniška cesta 12, 6257 Pivka.

 

Skupna inštalirana moč vseh foto-napetostnih modulov znaša 268,09 Wp.